Artikel Prof.dr.P. Lukkes- Windenergie is nuttig nog nodig

Rapport Prof dr.P. Lukkes: Nut en Noodzaak van Windenergie in Energieakkoord

CPB advies juni 2013- Uitstel van wind op land is de beste optie

20-10-2014 Lezing Prof.dr. P. Lukkes op uitnodiging van het CDA in Rinsumageest /nederlandse tekst van de lezing / friese tekst van de lezing

 

Ferwerderadiel Tegenwind

Open brief aan de heer Konst 21-10-2014 

Brief aan de heer Konst/ Statenleden Provincie Fryslân /Gedeputeerden Provincie Fryslân/ B & W Ferwerderadiel/ Raadsleden Ferwerderadiel                                    inzake het plan de Wjukslach Ferwert 21-10-2014

 

Provinciale Staten

Hoorzitting windenergie Provinciale Staten 17, -18, -20- en 24 november (alle insprekers)

Tekst insprekers van Ferwerderadiel Tegenwind:

- Wonen in de nabijheid van windturbines - Peter Rombout (18-11-2014)

- Geen megamolens in ons mienskip - Klaas Wiersma (18-11-2014)

- Ik hâld fan Fyslân - Doete de Groot (17-11-2014)

- Iselmar....dan mar - Hans Jouta (17-11-2014)

- Turbines op 7 kilometer afstand - Rob van Leeuwen (17-11-2014)

 

 

18 juni Friesch Dagblad - Friese Staten akkoord met 530 MW

 Aangepaste Structuurvisie windenergie Provinciale Staten 21 februari 2014

Overzicht/documenten opgesteld omtrent windenergie door Provincie Fryslân

 

Seedyksterfeartfisk/Abe de Vries

Overzicht windmolenpublicaties t/m 20 juni 2014 

 

Divers

Gedragscode NWEA

Gedragscode NLVOW

Notitie geluidsregels (NKPW)

Thorium kan olie binnen 5 jaar overbodig maken

Aangepaste visie windenergie Fryske Gea juli 2014

Klimaatgek - Groene Reken Kamer

De dodelijke keerzijde van windenergie

CPB structuurvisie 6000 MW windenergie op land

Risicokaart windenergie vogels

Visie windenergie Fryske GEA

RVO

Standpunten windenergie

Nationaal Kritisch Platform Windenergie