Visuele verontreiniging

 1. Het oudste cultuur landschap van Nederland wordt aangetast
 2. Horizonvervuiling door megawindmolens is storend en lelijk
 3. Hele dorpen in de slagschaduw zowel buiten- als binnenshuis met bijbehorende gezondheidseffecten
 4. Visuele onrust, draaiende wieken trekken constant de aandacht
 5. De duisternis van de nacht wordt verstoord door knipperlichten
 6. Aantasting Noorderleech natuurgebied
 7. Horizonvervuiling van UNESCO werelderfgoed de Waddenzee


Geluidsoverlast

 1. Constante overlast bij wind door pulserend gesuis
 2. Geluid wordt veel verder meegevoerd door de wind dan de wettelijk toegestane afstand tot bewoning
 3. Geluid van windmolens veroorzaakt hinder, slapeloosheid en hoge bloeddruk

Economische gevolgen

 1. Waardevermindering van de huizen, waardoor de bewoners (plus gemeente) armer worden, bijv. hypotheek hoger dan waarde huis
 2. Schade aan toerisme en recreatie. Horecaondernemers krijgen het moeilijker, bv. restaurants, B&B, camping, jachthaven, etc. Ook negatief effect op vaarrecreatie en toerisme op Ameland
 3. Krimp door leegloop i.p.v. toeloop van mensen van buiten de gemeente, die vermogen, arbeidsplaatsen en inkomen zouden inbrengen
 4. Teruglopende middenstand en voorzieningen door krimp
 5. "Meeprofiteren" is alleen voor kapitaalkrachtigen

Sociale gevolgen
Bevolkingsgroepen (voor - en tegenstanders) worden tegen elkaar opgezet
en uitgespeeld met mogelijk blijvende gevolgen