Na aanpassing zoals aangegeven door de adviescommissie, is dit een overzichtskaart zoals het er dan uit komt te zien.

de Wjukslach Ferwert

WjukslachFerwert

B9WPWjukslachFerwert

Advies Fryslân foar de Wyn - 6 oktober 2014

Eindrapport Fryslân foar de Wyn

Advies van de Adviescommissie Winsemius

Bijlage Project voorstellen

Draagvlakonderzoek TNS NIPO

Rapport Maatlat

kaart-5-persbericht

De plannen

Kandidatenlijst Fryslân foar de Wyn

betreft de plannen van de initiatiefnemers:

FFDW 3a LEF west / Feinsum - Hijum - Oude Leije - Ouwe Syl - Hallum - Westernijkerk

FFDW 26 Windpark De Hege Hearen /Feinsum - Hijum - Oude Leije- Ouwe Syl - Hallum - Westernijkerk

FFDW 5a Windpark Wjukslach Ferwert -Ginnum - Wânswert - Burdaard

FFDW 3b LEF midden / Ferwert - Ginnum - Wânswert - Burdaard

FFDW 3c LEF oost / Blija-Holwert

 Initiatiefnemers:

- LEF, het Lef (Lokale Enerzjy Ferwederadiel) is een stichting die er bij voorbaat van uit gaat dat er megawindmolens mogen komen in ons gebied. In het   LEF zijn uitsluitend partijen verenigd die een belang lijken te hebben in de komst van windmolens.

- de Hege Hearen en de Wjukslach

 

Reservelijst Fryslân foar de wyn

betreft de plannen van de initiatiefnemers:

FFDW 40 WP Ferwert / Zeedijk Ferwert

FFDW 68 Windpark Hallum - Marrum

FFDW 38 Hallumerfeart


Voor actueel nieuws volg ons op facebookpagina.