25-10-2014 Flieterpen : Windmolens ja of nee???

Op voorstel van dorpsbelang werd eerst de tegenstanders van het molenpark uitgenodigd om het woord te voeren. Daarna wamen de voorstander aan de beurt. Na de koffie kon er gediscussieerd worden waar goed gebruik van werd gemaakt. Enkele vragen gingen met name over het nut van deze windmolens? Is de vergoeding die men krijgt wel of niet schoon in de hand of komt de belasting met een aanslag? Een vergoeding per jaar is dit mogelijk via de wet planschade? En natuurlijk nog veel meer.

Alle 52 inwoners die er deze ochtend waren werd na afloop gevraagd naar hun mening;

45 tegen de windmolens

5 voorstanders

2 onthoudingen

Het was een rustige en goede vergadering volgens de aanwezigen. De vergadering begon om 10:15 en was 11:45 weer klaar.

 Wynmolen2

Wynmolen3

website: www.deflieterpen.nl

 

16-10-2014 Persbericht Leeuwarder Courant

Nieuwe actiegroep tegen Windpark Wjukslach Ferwert

Omwonenden van het windmolenplan Wjukslach Ferwert hebben zich georganiseerd. Er bestaat veel onrust nu het plan met aanpassingen doorgan zou kunnen vinden, volgens de commissie Winsemius.

Er is een actiecomité opgericht met vertegenwoordigers uit de dorpen Wânswert Jislum, Ginnum en Burdaard. De locatie van de molens is precies in het eeuwen oude terpenlandschap waarin centraal het voormalige klooster "Foswert"met erom heen de kleine terpdorpjes(o.a. Hegebeintum)

Tevens is het een weidevogelgebied. De plannen gaan uit van 8 tot 10 molens met een tiphoogte van 160 meter. Dit is 4x de hoogte van de kerktoren van Ferwert.

Het comité van omwonenden beraad zich op de uit te voeren acties.

 

Beste medestanders,

Vanavond, dinsdag 17 juni om 19.30 uur, vindt weer een bijeenkomst in Burdaard plaats van “Fryslan foar de Wyn”. Op de valreep heeft FfdW gemeend de opzet van de avond drastisch te moeten wijzigen. De mensen die zich hebben opgegeven krijgen nu te horen dat ze in kleine groepjes zijn ingedeeld en zich aan een strak opgelegd schema moeten houden.

Wij vinden het juist de bedoeling om ons draagvlak te kunnen laten zien aan en te laten meten door FfdW!

We roepen daarom iedereen op om gewoon aan het begin van de avond om 19.30 aanwezig te zijn. Dat maakt de indruk die we nodig hebben naar onze achterban, die niet aanwezig kan zijn en naar de pers toe dat we samen sterk willen staan. Natuurlijk gaan we ons daarna verdelen om over de voorliggende projecten in kleiner verband met de initiatiefnemers te spreken.

We rekenen op uw aanwezigheid. Hoort zegt het voort!

Ferwerderadiel TegenWind

 

Op 11 juni zijn 4300 handtekeningen overhandigd aan de heer Konst bij het Provinciehuis, door de groepen van Tegenwind Noord Friesland.

 

 

 LEF trekt zich terug uit de plannen van Fryslân foar de Wyn.

Democratische winst lef stapt uit

 

De bijeenkomsten

U kunt de bijeenkomst bijwonen, erg belangrijk! Geef u op via onderstaande link.

Opgaaf voor Regiobijeenkomst Fryslân foar de Wyn

 

28 mei wordt in Burdaard voor Ferwerderadiel plan Oost behandeld.

Windcluster LEF Oost (Blija- Holwert)

 17 juni wordt in Burdaard voor Ferwerderadiel de plannen, de Hege Hearen, de Wjukslach, LEF West en Midden behandeld.

 De Hege Hearen   Feinsum-Hijum-Oude Leije- Ouwe Syl- Hallumerhoek-Westernijkerk

 De Wjukslach Ferwert-Ginnum-Wânswert-Burdaard

 Windcluster LEF Midden en West /onderdeel in de bovenstaande plannen


Enquête Fryslân foar de Wyn

Hier kunt u de enquête invullen uitgeschreven door Fryslân foar de Wyn.

Fryslân foar de Wyn gaat de uitslag gebruiken in hun advies over het draagvlak onder de bevolking.